Trang chủ » THUÊ XE 4 - 45 CHỖ » CHO THUÊ XE 4 CHỖ (Thuê xe theo tháng, theo chuyến lẻ, đi công tác, dự án...)
CHO THUÊ XE 4 CHỖ (Thuê xe theo tháng, theo chuyến lẻ, đi công tác, dự án...)
THUE XE MAZDA K3 2022 -2023
Đời xe: 2022 -2023 MỚI NHẬN
Giá nội thành Hà Nội: 0 VNĐ
Giá đi ngoại tỉnh: 0 VNĐ
Làm việc ngoài giờ: 50.000 VNĐ
Đón tiễn sân bay: 0 VNĐ
THUÊ XE 5 CHỖ CHEVROLET...
Đời xe: 2021 - 2023 MỚI NHẬN
Giá nội thành Hà Nội: 850.000 VNĐ
Giá đi ngoại tỉnh: 1.100.000 VNĐ
Làm việc ngoài giờ: 50.000 VNĐ
Đón tiễn sân bay: 550.000 VNĐ
THUÊ XE 5 CHỖ KIA SORTAGE...
Đời xe: 2020 - 2022
Giá nội thành Hà Nội: 800.000 VNĐ
Giá đi ngoại tỉnh: 1.050.000 VNĐ
Làm việc ngoài giờ: 45.000 VNĐ
Đón tiễn sân bay: 1.050.000 VNĐ
THUE XE FORD RANGER 2022 -...
Đời xe: Xe mới nhận 2021 -2023
Giá nội thành Hà Nội: 800.000 VNĐ
Giá đi ngoại tỉnh: 1.200.000 VNĐ
Làm việc ngoài giờ: 45.000 VNĐ
Đón tiễn sân bay: 500.000 VNĐ
XE 4C CHEVROLET CRUZELS 2018...
Đời xe: 2018 - 2020
Giá nội thành Hà Nội: 800.000 VNĐ
Giá đi ngoại tỉnh: 1.100.000 VNĐ
Làm việc ngoài giờ: 40.000 VNĐ
Đón tiễn sân bay: 500.000 VNĐ
THUE XE 4 CHO TOYOTA VIOS...
Đời xe: 2021 - 2023 MỚI NHẤT
Giá nội thành Hà Nội: 800.000 VNĐ
Giá đi ngoại tỉnh: 900.000 VNĐ
Làm việc ngoài giờ: 45.000 VNĐ
Đón tiễn sân bay: 450.000 VNĐ
THUÊ XE 4 CHỖ TOYOTA ALTIS...
Đời xe: 2022 - 2023 MỚI NHẤT
Giá nội thành Hà Nội: 850.000 VNĐ
Giá đi ngoại tỉnh: 1.100.000 VNĐ
Làm việc ngoài giờ: 48.000 VNĐ
Đón tiễn sân bay: 550.000 VNĐ
Xe 4 chỗ Mercedes E300 2022...
Đời xe: 2022 -2023 MỚI NHẤT
Giá nội thành Hà Nội: 900.000 VNĐ
Giá đi ngoại tỉnh: 1.200.000 VNĐ
Làm việc ngoài giờ: 50.000 VNĐ
Đón tiễn sân bay: 600.000 VNĐ
Xe 4 chỗ Deawoo Gentra...
Đời xe: 2021 - 2023 MỚI NHẬP
Giá nội thành Hà Nội: 850.000 VNĐ
Giá đi ngoại tỉnh: 0 VNĐ
Làm việc ngoài giờ: 0 VNĐ
Đón tiễn sân bay: 500.000 VNĐ
Xe 4 chỗ Mazda 3s 2018 -2019
Đời xe: 2018 - 2020 MỚI NHẬP
Giá nội thành Hà Nội: 1.100.000 VNĐ
Giá đi ngoại tỉnh: 0 VNĐ
Làm việc ngoài giờ: 0 VNĐ
Đón tiễn sân bay: 650.000 VNĐ
XE 4C TOYOTA CAMRY 2.5 Q 2018...
Đời xe: Đời 2018 - 2020 Mới nhận
Giá nội thành Hà Nội: 1.200.000 VNĐ
Giá đi ngoại tỉnh: 0 VNĐ
Làm việc ngoài giờ: 60.000 VNĐ
Đón tiễn sân bay: 800.000 VNĐ
XE 4C MERCEDES ĐỜI 2018
Đời xe: 2016 - 2018
Giá nội thành Hà Nội: 0 VNĐ
Giá đi ngoại tỉnh: 0 VNĐ
Làm việc ngoài giờ: 0 VNĐ
Đón tiễn sân bay: 0 VNĐ
  • Số lượng đang online: 1
  • Tổng người truy cập: 806228
Back To Top
FLOATLEFT
FLOATRIGHT

http://www.xemayvn.co/

http://www.xemayvn.co/2017/08/nhong-sen-dia-nhong-xich.html