Trang chủ » THUÊ XE THEO THÁNG
XE 4C TOYOTA VIOS
Đời xe: 2013 -2015
Km/tháng: 2.600 KM
Giá thuê tháng: 18.500.000 VNĐ
Phát sinh ngày: 1.000.000 VNĐ
Phát sinh km: 5.900 VNĐ
Phát sinh ngoài giờ: 45.000 VNĐ
XE 4C TOYOTA ATIST 1.8G
Đời xe: 2013 - 2015
Km/tháng: 2.600 KM
Giá thuê tháng: 21.000.000 VNĐ
Phát sinh ngày: 1.000.000 VNĐ
Phát sinh km: 6.000 VNĐ
Phát sinh ngoài giờ: 45.000 VNĐ
XE 4C HONDA CIVIC
Đời xe: 2013 - 2015
Km/tháng: 2.600 KM
Giá thuê tháng: 21.300.000 VNĐ
Phát sinh ngày: 1.000.000 VNĐ
Phát sinh km: 6.000 VNĐ
Phát sinh ngoài giờ: 45.000 VNĐ
XE 7C FORD EVEREST
Đời xe: 2013-2015
Km/tháng: 2.650 KM
Giá thuê tháng: 21.500.000 VNĐ
Phát sinh ngày: 1.000.000 VNĐ
Phát sinh km: 6.000 VNĐ
Phát sinh ngoài giờ: 50.000 VNĐ
XE 7C TOYOTA FORTUNER
Đời xe: 2013-2015
Km/tháng: 3 KM
Giá thuê tháng: 21.500.000 VNĐ
Phát sinh ngày: 900.000 VNĐ
Phát sinh km: 6.500 VNĐ
Phát sinh ngoài giờ: 50.000 VNĐ
XE 7C TOYOTA INNOVA
Đời xe: 2014-2016
Km/tháng: 2.650 KM
Giá thuê tháng: 20.500.000 VNĐ
Phát sinh ngày: 900.000 VNĐ
Phát sinh km: 6.000 VNĐ
Phát sinh ngoài giờ: 50.000 VNĐ
XE 16C FORD TRANSIT
Đời xe: 2013 -2015
Km/tháng: 0 KM
Giá thuê tháng: 1.000.000 VNĐ
Phát sinh ngày: 0 VNĐ
Phát sinh km: 0 VNĐ
Phát sinh ngoài giờ: 0 VNĐ
  • Số lượng đang online: 4
  • Tổng người truy cập: 806224
Back To Top
FLOATLEFT
FLOATRIGHT

http://www.xemayvn.co/

http://www.xemayvn.co/2017/08/nhong-sen-dia-nhong-xich.html