Trang chủ » THUÊ XE THEO THÁNG » Cho thuê xe 4 chỗ
Cho thuê xe 4 chỗ
XE 4C HONDA CIVIC
Đời xe: 2013 - 2015
Km/tháng: 2.600 KM
Giá thuê tháng: 21.300.000 VNĐ
Phát sinh ngày: 1.000.000 VNĐ
Phát sinh km: 6.000 VNĐ
Phát sinh ngoài giờ: 45.000 VNĐ
XE 4C TOYOTA VIOS
Đời xe: 2013 -2015
Km/tháng: 2.600 KM
Giá thuê tháng: 18.500.000 VNĐ
Phát sinh ngày: 1.000.000 VNĐ
Phát sinh km: 5.900 VNĐ
Phát sinh ngoài giờ: 45.000 VNĐ
XE 4C TOYOTA ATIST 1.8G
Đời xe: 2013 - 2015
Km/tháng: 2.600 KM
Giá thuê tháng: 21.000.000 VNĐ
Phát sinh ngày: 1.000.000 VNĐ
Phát sinh km: 6.000 VNĐ
Phát sinh ngoài giờ: 45.000 VNĐ
  • Số lượng đang online: 1
  • Tổng người truy cập: 812898
Back To Top
FLOATLEFT
FLOATRIGHT

http://www.xemayvn.co/

http://www.xemayvn.co/2017/08/nhong-sen-dia-nhong-xich.html